+36-70-251-7330 | +36-30-932-9498 info@gubancszoba.hu

HÁZIREND

1. A GubancSzoba szabadulós játékokat minden résztvevő a saját felelősségére használhatja.

2. A 7 év felettieket várjuk. 14 év alattiak a játékon csak felnőtt kíséretében vehetnek részt.

3. A GubancSzoba pályáit egyszerre 2-8 fő veheti igénybe.

4. A helyiségben nem tartózkodhat alkohol vagy tudatmódosító szer hatása alatt álló, illetve mások egészségét veszélyeztető személy.

5. Saját vagy más testi épségét veszélyeztető tárgyat behozni és nyílt lángot használni tilos!

6. Kívülről bevitt segédeszköz használata (lámpa, telefon stb.) nem megengedett.

 

7. A GubancSzoba magánterület, ahol a játékosok számára hang- és képkészítés (fotózás) tilos.

8. A díszlet és berendezési tárgyak megóvására kérjük a játékosokat. Rongálás esetén a kár haladéktalan megtérítésére köteles a károkozó.

9. A GubancSzobában vagyonvédelmi és biztonsági okokból hang- és videofelvétel készül. Szükség esetén a felvétel bizonyítékként felhasználható.

10. A játékvezető a játék kezdete előtt szóban tájékoztatja a résztvevőket a pályán betartandó szabályokról. Az a játékos, aki bemegy a játékpályára, elfogadja ezeket a feltételeket, és tetteiért felelősséget vállal, ezt aláírásával megerősíti (14 év alatti résztvevők esetén a felnőtt kísérő vállal felelősséget).

11. A szabályok és a játékvezető utasításának be nem tartása azonnali hatályú kizárással jár, és az azokat megszegő felelősségre vonható.

Call Now Button